Priser

Manuel terapi:

Konsultation, ca 60 min: 1000 kr

Efterfølgende konsultationer efter tidsforbrug, oftest ½ time: 500 kr

Samtaleterapi: 

50 min: 900 kr.

Studerende 750 kr

Afbud bedes meddelt senest dagen før vores aftale. Ved for sent afbud opkræves et honorar på 700 kr.

 

Der kan ikke gives tilskud fra den offentlige sygesikring.

Sygeforsikringen Danmark yder tilskud til gruppe 2 medlemmer.

Der kan muligvis ydes tilskud fra private sundhedsforsikringer efter ansøgning