Om manuel behandling

Manuel behandling er undersøgelse, diagnosticering og behandling ved hjælp af hænderne med kendte muskuloskeletale teknikker.

Behandlingerne er rettet mod smerter, gener og ubalancer i bevægeapparatet, dvs. i muskler, sener og led. Symptomerne kan være opstået pludseligt ved forkert belastning eller have udviklet sig over længere tid og medført både lokale og udbredte smertende fejlfunktioner i kroppen.

Udgangspunktet for et godt resultat er en grundig gennemgang af klientens historie. Derefter en helhedsvurdering af kroppens funktion suppleret med mere detaljeret undersøgelse af de enkelte områder af kroppen, hvor der er tegn på dårlig funktion.

Behandlingens formål er at genoprette normal funktion af de problematiske områder, at genskabe balance i kroppen og at give vejledning og øvelser til at vedligeholde den opnåede bedring.

Jeg anvender forskellige teknikker afpasset efter problemets art og patientens tilstand:

– MET (muskel-energi-teknik)

– MFR (Myofascial release)

– Mobilisering med og uden HVT (High Velocity Thrust – ”manipulation”)

– Counterstrain

– Funktionel indirekte teknik

– Kranio-sakral teknik

Jeg foretrækker, at man ved langvarige problemer forinden er undersøgt hos egen læge, så der ikke overses anden alvorlig forklaring på symptomerne, idet jeg ikke kan henvise til blodprøve- eller billeddiagnostiske undersøgelser.